Foto

Kompetensinventering borde göras oftare

Posted on
Ta dig tid och gör din kompetensinventering.

Jag har gjort en kompetensinventering. Innan jag gjorde det hade jag inte reflekterat över bitarna: Vad kan jag? Vad vill jag? Vad gör mig unik? Att ta sig tid att svara på frågorna gav mig en ökad självkännedom och förståelse för min kompetens. Nu är det lättare för mig att kommunicera den till framtida arbetsgivare. […]